23/09/2020

Đề thi và đáp án chính thức kì thi THPT Quốc gia 2019

Học sinh tải đề thi và/hoặc đáp án bằng cách bấm vào môn thi:

ĐỀ THI ĐÁP ÁN
Toán (Đề thi và đáp án)  
Vật lí (Đề thi và đáp án)  

Hóa học 1          Hóa học 2          Hóa học 3          Hóa học 4

Hóa học 5          Hóa học 6          Hóa học 7          Hóa học 8

Đáp án môn Hóa học

Sinh học 1          Sinh học 2          Sinh học 3          Sinh học 4          Sinh học 5

Sinh học 6          Sinh học 7          Sinh học 8          Sinh học 9          Sinh học 10

Đáp án môn Sinh học

Ngữ văn (đề và đáp án)

 

Tiếng Anh 1          Tiếng Anh 2          Tiếng Anh 3          Tiếng Anh 4

Tiếng Anh 5          Tiếng Anh 6          Tiếng Anh 7          Tiếng Anh 8

Đáp án môn Tiếng Anh

Lịch sử 1          Lịch sử 2          Lịch sử 3          Lịch sử 4

Lịch sử 5          Lịch sử 6          Lịch sử 7          Lịch sử 8

Đáp án môn Lịch sử

Địa lí 1          Địa lí 2          Địa lí 3          Địa lí 4

Địa lí 5          Địa lí 6          Địa lí 7          Địa lí 8

Đáp án môn Địa lí

GDCD 1          GDCD 2          GDCD 3          GDCD 4

GDCD 5          GDCD 6          GDCD 7          GDCD 8

Đáp án môn GD Công dân

23/10/2017
Nanh Trắng