30/09/2016

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2016 – 2017

Trung tâm Tam Khôi chúc mừng các em học sinh đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa 1 vừa qua.

Phan Đào Minh Quân - Lớp A11A
Phan Đào Minh Quân – Lớp A11A

Quách Bảo Hoa - Lớp T9A
Quách Bảo Hoa – Lớp T9A

Phạm Thiện Hảo - Lớp L11C
Phạm Thiện Hảo – Lớp L11C

Trương Hoằng Chương - Lớp V11A
Trương Hoằng Chương – Lớp V11A

Nguyễn Trọng Nhân - Lớp T12A
Nguyễn Trọng Nhân – Lớp T12A

Trần Xuân Huyền Anh - Lớp H12A
Trần Xuân Huyền Anh – Lớp H12A

Phạm Thiện Hảo - Lớp T11A
Phạm Thiện Hảo – Lớp T11A

Nguyễn Hoàng Minh Thư - Lớp V12A
Nguyễn Hoàng Minh Thư – Lớp V12A

Phan Đào Minh Quân - Lớp H11A
Phan Đào Minh Quân – Lớp H11A

Nguyễn Thanh Thúy - Lớp V12A2
Nguyễn Thanh Thúy – Lớp V12A2

Tô Hoàng Khôi - Lớp L12C
Tô Hoàng Khôi – Lớp L12C

Lý Minh Luân - Lớp A11C
Lý Minh Luân – Lớp A11C

Thái Vân Anh - Lớp T12C
Thái Vân Anh – Lớp T12C

Bùi Minh Nhật - Lớp A12A
Bùi Minh Nhật – Lớp A12A

Hứa Hữu Tấn - Lớp T11C
Hứa Hữu Tấn – Lớp T11C

Phạm Ngọc Thanh Ngân - Lớp V9A
Phạm Ngọc Thanh Ngân – Lớp V9A

Lâm Nguyễn Nguyệt Thanh - Lớp L11A
Lâm Nguyễn Nguyệt Thanh – Lớp L11A

Đoàn Thanh Phát – Lớp T9A2

Phạm Thiện Hảo – Lớp H11C