08/03/2019

Tài năng của Marie Curie

Nghiên cứu mang tính cách mạng của Marie Skłodowska Curie đã đặt nền tảng cho những hiểu biết về vật lý và hóa học của chúng ta, mở ra con đường mới cho ung thư học, công nghệ, y học, vật lý hạt nhân cùng nhiều lãnh vực khác. Vậy điều bà đã thực sự làm là gì? Shohini Ghose sẽ giải thích phần nào những khám phá đột phá của bà trong đoạn phim sau.

* Bạn có thể chỉnh phụ đề tiếng Anh hoặc tiếng Việt để hiểu hơn nội dung của đoạn phim nhé.

Nguồn: TED-Ed

09/04/2019
Khởi hành