06/12/2015

Học thêm ngôn ngữ có lợi gì cho não?

Rõ ràng việc biết nhiều hơn một ngôn ngữ mang đến một số tiện lợi, như khi đi du lịch hoặc xem phim không cần phụ đề. Nhưng liệu còn lợi ích nào khác khi bạn có bộ não song (hoặc đa) ngữ? Mia Nacamulli sẽ giải thích ba loại não song ngữ và cho bạn thấy làm thế nào mà việc biết nhiều ngôn ngữ giúp cho bộ não của bạn mạnh khỏe, phức tạp và  hoạt động tích cực hơn.

Nguồn: TED
Biên dịch: 10 sự thật thú vị