28/09/2016

Học sinh xuất sắc khóa 4 năm học 2015 – 2016

Chúc mừng các bạn học sinh đã đạt kết quả xuất sắc trong khóa 4.

Phạm Thị Thảo Vy - Lớp A11A
Phạm Thị Thảo Vy – Lớp A11A

 

Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên - Lớp V12A2
Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên – Lớp V12A2

 

Lữ Bích Hà - Lớp L12C
Lữ Bích Hà – Lớp L12C

 

Hồ Hải Long - Lớp L10C
Hồ Hải Long – Lớp L10C

 

Nguyễn Ngọc Bích An - Lớp A9A1
Nguyễn Ngọc Bích An – Lớp A9A1

 

Nguyễn Linh Đan - Lớp V12A3
Nguyễn Linh Đan – Lớp V12A3

 

Vũ Ngọc Tân - Phan Tuấn Kiệt (từ trái qua) - Lớp A10C
Vũ Ngọc Tân – Phan Tuấn Kiệt (từ trái qua) – Lớp A10C

 

Đặng Dương Tường Vi - Lớp V9E
Đặng Dương Tường Vi – Lớp V9E

 

Vũ Thanh Hà - Lớp A12A
Vũ Thanh Hà – Lớp A12A

 

Lê Ngọc Nhi - Lớp T12C
Lê Ngọc Nhi – Lớp T12C

 

Phan Vũ Quỳnh Giang - Lớp T9A2
Phan Vũ Quỳnh Giang – Lớp T9A2

 

Phan Đào Minh Quân, Phạm Tuấn Khải, Nguyễn Minh Hiền (từ trái qua) - Lớp L10A
Phan Đào Minh Quân, Phạm Tuấn Khải, Nguyễn Minh Hiền (từ trái qua) – Lớp L10A

 

Trần Xuân Huyền Anh - Lớp H11A
Trần Xuân Huyền Anh – Lớp H11A

 

Hồ Tịnh Vy - Lớp H10C
Hồ Tịnh Vy – Lớp H10C

 

Phan Đào Minh Quân - Lớp T10A
Phan Đào Minh Quân – Lớp T10A

 

Trần Võ Anh Thư - Lớp L12A
Trần Võ Anh Thư – Lớp L12A

 

Trương Thanh Lâm - S12A
Trương Thanh Lâm – S12A

 

Nguyễn Minh Triều - Lớp T11C
Nguyễn Minh Triều – Lớp T11C

 

Trần Ngọc Bảo Trân - Lớp V9A1
Trần Ngọc Bảo Trân – Lớp V9A1

 

Đỗ Ngọc Linh - Lớp A10A
Đỗ Ngọc Linh – Lớp A10A

 

Nguyễn Thị Trúc Anh - Lớp V11A
Nguyễn Thị Trúc Anh – Lớp V11A

 

Trịnh Diêm Hiệp - L11C
Trịnh Diêm Hiệp – L11C

 

Đỗ Minh Thư - Lớp T10C
Đỗ Minh Thư – Lớp T10C

 

Lê Thị Ngọc Trinh
Lê Thị Ngọc Trinh – Lớp H12A

 

Trần Ngọc Anh - Lớp V10A
Trần Ngọc Anh – Lớp V10A

 

Nguyễn Trần Anh Thư - Lớp T11A
Nguyễn Trần Anh Thư – Lớp T11A

 

IMG_1190
Đỗ Ngọc Linh – Lớp H10A

 

IMG_1192
Huỳnh Kim Ngân và Nguyễn Thị Kim Chi (từ trái qua phải) – Lớp T12A

 

IMG_1208
Tô Hoàng Khôi – Lớp H11C

 

IMG_1209
Nguyễn Phương Quỳnh – Lớp T9A1

 

IMG_1210
Trần Bảo Ngọc, Nguyễn Phan Uyên Phương, Ngũ Lữ Gia Huệ (từ trái qua phải) – Lớp T9E2

 

IMG_1211
Trịnh Trâm Anh – Lớp T9E

 

IMG_1212
Trần Nguyễn Huyền Trân, Ngô Uyên Thư (từ trái qua phải) – Lớp A9C

 

IMG_1222
Lê Từ Anh Thư – Lớp V11A

 

IMG_2896
Trương Trí Nguyên – Lớp A9E

 

IMG_20160123_183922
Lý Hải My – Lớp A11C

 

IMG_20160123_184054
Nguyễn Hồng Bảo Ngọc – Lớp A12C