02/06/2016

Chuyên đề 11: Tôi là ai?

Với hai buổi chia sẻ cho hơn 50 học viên, chuyên đề 11 cung cấp nhiều hiểu biết mới lạ về các giá trị của bản thân. Dưới đây là một số hình ảnh của hai buổi chuyên đề sôi nổi này:

 IMG_3653

Khởi động bằng lời chào vui nhộn...
Khởi động bằng lời chào vui nhộn…

IMG_3774 IMG_3691 IMG_3711 IMG_3664

Xây tháp mì Ý
Xây tháp mì Ý

IMG_3750 IMG_3752 IMG_3751 IMG_3736 IMG_3732 IMG_3770 IMG_3819 IMG_3860 IMG_3821 IMG_3788 IMG_3779 IMG_3796 IMG_3804 IMG_3834 (1)

Đi tìm giá trị cá nhân của bản thân.
Đi tìm giá trị cá nhân của bản thân.

IMG_3806 IMG_3855 IMG_3835