13/04/2021

Viên Ngọc Hoàng Thư

Em thích cách giảng dạy nhiệt tình của thầy, cô ở Tam Khôi. Khi học ở đây, em biết thêm nhiều dạng bài tập mới lạ, giúp em có thể làm được bài tập, bài kiểm tra của trường.

VIÊN NGỌC HOÀNG THƯ

HỌC SINH LỚP 10

31/12/2022
100% may mắn