10/10/2023

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2023 – 2024

Trung tâm Tam Khôi chúc mừng các bạn học sinh đã đạt được kết quả xuất sắc trong khóa 2, năm học 2023 – 2024. 

Lớp 9: 

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A2

TOÁN

Nguyễn Thiên Long

VĂN

Lê Phạm Kiều Nhi

ANH

Tô Thanh Trúc

9A3

TOÁN

Phạm Hoàng Quân

 

Lớp 10:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A1

TOÁN

Nguyễn Thành Phát

Nguyễn Thành Phát

TIẾNG ANH

Tô Ý Đình

10A2

TOÁN

Phạm Tiến Phúc

Lớp 11:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A1

TOÁN

Dương Gia Nghi

Quang Vĩnh Khang

11A2

TOÁN

Nguyễn Ngọc Kiều Duyên

Võ Đoàn Châu Khôi

HOÁ

Đoàn Tất Thịnh

Lớp 12:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A1

TOÁN 

Triệu Sỹ Hiền

Lê Nguyễn Minh Khôi

VĂN

Nguyễn Trần Thảo Linh

Trương Tuệ Mẫn

12A2

TOÁN

Huỳnh Văn Trường

Triệu Sỹ Hiền

HÓA

Phan Thanh Xuân An

VĂN

Giả Hà Gia Hân

TIẾNG ANH

Lý Tấn Vinh

31/12/2022
100% may mắn