06/08/2020

Quy định đăng ký trợ giảng

Trợ giảng cố định chủ nhật

 1. Học sinh phát huy sự chủ động tích cực trong giờ học, những phần nào chưa hiểu cần phải hỏi giáo viên ngay trên lớp hoặc giờ giải lao giữa 2 ca học. Với lượng kiến thức nhiều (ví dụ như nhập học trễ, nhiều bài khó…) mới đăng ký trợ giảng.
 2. Tất cả học sinh nhập học trễ nên đăng ký trợ giảng để được giảng lại các nội dung trước khi nhập học.
 3. Học sinh điền vào tên vào danh sách đăng ký tại bàn ghi danh trước ngày chủ nhật mỗi tuần.
 4. Thời lượng mỗi lần trợ giảng tối đa 90 phút.
 5. Giờ trợ giảng như sau:
 • Môn Toán: 14h – 15h30
 • Môn Hóa: 14h – 15h30
 • Môn Tiếng anh: 15h30 – 17h
 • Môn Vật lý: 15h30 – 17h
 1. Học sinh khi đến học trợ giảng cần đem theo:
 • Sách giáo khoa
 • Tài liệu GV dạy trên lớp và tại Tam Khôi
 • Những bài tập hoặc nội dung cần hỏi.
 • Bút, viết, tập nháp.
 1. Học sinh chỉ được trợ giảng miễn phí môn học đã ghi danh. Khi đến trợ giảng, học sinh phải xuất trình thẻ học sinh mới được vào lớp trợ giảng.

 2. Đối với:

  • Học sinh ngoài Tam Khôi hoặc học sinh Tam Khôi không ghi danh môn cần trợ giảng có nhu cầu tham gia lớp trợ giảng ngày chủ nhật.
  • Học sinh có nhu cầu trợ giảng khác khung giờ tại mục số 5 hoặc mong muốn học theo hình thức 1 giáo viên kèm 1 học sinh.

  vui lòng liên hệ bàn ghi danh để biết thêm chi tiết.

 3. Đối với học sinh đăng ký trợ giảng 1 giáo viên kèm 1 học sinh (áp dụng cho cả học tại chỗ và trực tuyến):

  • Lịch học đã được sắp xếp thông qua sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm Tam Khôi. Nhằm đảm bảo tiến độ học tập theo chương trình, học sinh nếu nghỉ không có lí do chính đáng sẽ không được bù hoặc hoàn học phí buổi học.

  • Trong trường hợp học sinh không tham dự buổi học phải báo trước cho bộ phận ghi danh Tam Khôi ít nhất 24 giờ. Giờ báo được tính từ lúc nhân viên ghi danh của trung tâm nhận được thông tin và xác nhận lại với học sinh. Các trường hợp báo không đúng giờ quy định sẽ không được bù hoặc hoàn học phí buổi học.

  • Trung tâm được quyền từ chối học sinh học ngay khi:
         + Học sinh có thái độ học tập không nghiêm túc và không có thiện chí học được sinh hoạt với đại diện trung tâm bằng văn bản.
         + Học sinh nghỉ học mà không báo trước 24h giờ, vi phạm đến lần thứ 2.
   Khi đó, học sinh chỉ được hoàn lại 70% học phí còn lại đã nộp.

  • Học sinh đi học đúng giờ theo đăng ký, khi đi trễ sẽ giảm số giờ trợ giảng bằng với số giờ đi trễ. Học sinh lưu ý chỉ được đổi lịch học tối đa 2 lần /04 tuần.

  • Học sinh cần tích cực và tập trung vào việc học và làm bài tập ở nhà để có kết quả tốt nhất.