05/09/2015

Quy định tham gia chương trình Hướng nghiệp

Yêu cầu: Học sinh đăng ký cần đạt yêu cầu về “sự sẵn sàng cho việc tư vấn”:

  • Thật sự mong muốn khám phá bản thân để lựa chọn nghể nghiệp cho mình
  • Sắp xếp tốt thời gian để tham dự tư vấn: ít nhất 3 – 5 buổi, đúng giờ và đúng lịch
  • Hoàn thành “bài tập về nhà” trước khi đến buổi tư vấn kế tiếp

Đối tượng:

–         Học sinh lớp 11, 12 có nhu cầu tư vấn hướng nghiệp

–          Sinh viên đang mất phương hướng nghề nghiệp (không nhận tư vấn về tâm lý hoặc giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống)

Giờ tư vấn:

–          Buổi đầu tiên sẽ theo giờ học sinh đăng ký

–          Từ buổi thứ hai: sắp xếp thỏa thuận của tư vấn viên và học sinh.

–          Nếu đã được xếp lịch tư vấn mà học sinh không thể đến được thì báo cho văn phòng Tam Khôi trước tối thiểu 01 ngày.

Địa điểm: Trung tâm Tam Khôi (2J Phạm Hữu Chí, Phương 12, Quận 5)

Đăng ký: Đăng ký theo 1 trong 2 hình thức sau:

  • Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Tam Khôi
  • Liên hệ qua số điện thoại (08) 3957 1947 – (08) 6276 3347

Trong vòng 01 tuần, Tam Khôi sẽ liên hệ theo số điện thoại học sinh đăng ký để thông báo lịch hẹn buổi đầu tiên.

Lưu ý:

1)      Do thời gian của mỗi chúng ta đều quý giá, những học sinh sau sẽ bị hủy lịch tư vấn:

–          Đến hẹn trễ từ 10 phút trở lên

–          Không hoàn thành bài tập về nhà

–          Không thể đến hẹn theo lịch mà không báo trước tối thiểu 01 ngày.

2)      Lịch hẹn có thể kéo dài nếu lượng học sinh đăng ký quá đông.