11-05-2024 20:13

Thực hành khoa học

11-05-2024 20:13

Thực hành khoa học

“Mỗi lần thực hành là một quá trình học tập.”

– Kanniks Kannikeswaran –

Thay vì chỉ học suông lí thuyết môn Vật lí, giờ đây bạn có cơ hội được ứng dụng chúng vào những thí nghiệm hay sản phẩm thực tế tại các lớp thực hành khoa học của Tam Khôi.

Học sinh đo dòng điện được tạo ra từ trái cây.

Vậy bạn sẽ được học gì trong các buổi học?

Hãy tưởng tượng, bạn sẽ được:

  • Tự lên ý tưởng thiết kế một sản phẩm dựa trên những kiến thức luôn “có tiếng” là khô khan.
  • Tính toán và tự tay làm ra sản phẩm hoàn chỉnh từ bản thiết kế.
  • Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm để rút kinh nghiệm.

Vậy là bên cạnh những kiến thức được nhắc lại trong buổi học, bạn còn biết thêm cách tạo ra một sản phẩm thú vị như thế nào. Và qua đó, các kiến thức được tìm hiểu dưới góc nhìn thực tế hơn, vui nhộn hơn, lí thú hơn. 

Thời gian tổ chức các lớp thực hành khoa học như thế nào?

Vào mỗi khóa học, với mỗi môn bạn học, bạn sẽ có một buổi học thực hành khoa học. Mỗi buổi học của bạn sẽ gói gọn trong vòng 90 phút. Với cách tổ chức này, bạn có thể tham gia các buổi thực hành vui nhộn và bổ ích ngay trong thời gian học chính khóa của Tam Khôi. Đồng thời bạn có thể tham gia nhiều chủ đề khác nhau trong năm học thậm chí một khóa học.

Chương trình thực hành khoa học sẽ được tổ chức từ khóa 1 của mỗi năm học bạn nhé.

Xem lại hình ảnh các lớp thực hành khoa học tại đây.