12-07-2015 09:08

World Wide Web là gì?

12-07-2015 09:08

World Wide Web là gì?

Điều thú vị là World Wide Web được tổ chức phỏng theo cách bộ não con người suy nghĩ.

Hằng ngày có hàng triệu người sử dụng World Wide Web. Bạn cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, bạn có bao giờ tự hỏi đó là gì mà có thể chứa một lượng thông tin khổng lồ với sự tương tác rộng mở đến như thế? Và cách nó vận hành để lưu chuyển thông tin? 

Hãy cùng Ted giải đáp về World Wide Web trong video dưới đây nhé:

Nguồn: TED-Ed