24/02/2020

Vinh danh học sinh xuất sắc khóa 4, năm học 2018 – 2019

Chúc mừng những học sinh xuất sắc nhất trong khóa học vừa qua.

Mai Anh Joshua – Lớp A10C1

Vũ Đức Trí – Lớp H12C1

Phan Đức Tuấn – Lớp T9C1

Nguyễn Gia Thống – Lớp A12C1

Nguyễn Kim Trân – Lớp T11C1

Đặng Bảo Hân – Lớp V9C1

Trần Anh Thư – Lớp T10C1

Nguyễn Khôi Nguyên – Lớp H11C1

Đỗ Phương Tâm – Lớp L11C1

Nguyễn Thị Thùy Dung – Lớp L12C1

Nguyễn Ngọc Xuân Mai – Lớp H10C1

Ngô Mỹ Ngọc – Lớp T10A2

Đặng Ngọc Trúc Lam – Lớp T9A1

Dương Gia Quyền – Lớp A12A1

Nguyễn Lê Thùy Vân – Lớp V9A2

Phan Huỳnh Phương Anh – Lớp T11A2

Lê Ngọc Thảo Vy – Lớp T12A2

Vương Bảo – Lớp V9A2

Liêng Bích Diệu – Lớp A10A1

Dương Nhân Tâm – Lớp L11A1

Phan Ngọc Đăng Tâm – Lớp V12A2

Nguyễn Minh Huy – Lớp H11A1

Lâm Văn Minh Nghĩa – Lớp L10A1

Nguyễn Thị Hồng Duyên – Lớp L12A2

Trần Bội Dinh – Lớp V12A3

Nguyễn Thị Hồng Duyên – Lớp A12A3

Huỳnh Đồng Tâm – Lớp A12P

Trương Bảo Phương – Lớp V12A1

Đỗ Đăng Khoa – Lớp L12A1

Lê Ngọc Thảo Vy – Lớp H12A1

Mai Nguyễn Khánh Duyên – Lớp A9A2

Nguyễn Lê Vĩnh Phúc – Lớp A11A2

Phạm Lê Vân Nhi – Lớp V11A1

Bùi Hữu Hoàn Thiện – Lớp V11A1

Huỳnh Lê Minh Thư – Lớp V9A1

Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên – Lớp A9C1