15/08/2019

Vinh danh học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2018 – 2019

Chúc mừng các bạn học sinh đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa 2 vừa qua.

Đỗ Phương Hà – Lớp A10C1

Phan Đức Tuấn – Lớp T9C1

Nguyễn Phạm Phúc Tiên – Lớp A9C1

Đỗ Đăng Khoa – Lớp H12A1

Nguyễn Lê Vĩnh Phúc – Lớp A11A2

Lê Nhật Vy – Lớp V11A1

Lê Thị Tuyết Mai – Lớp T10A2

Lê Ngọc Thảo Vy – Lớp T12A2

Lê Thảo Vy – Lớp V9A2

Liêng Bích Diệu – Lớp A10A1

Nguyễn Trần Mỹ Khánh – Lớp L11A1

Huỳnh Huế Thư – Lớp A10A2

Nguyễn An Thịnh – Lớp H10A1

Quan Thuận Hào – Lớp L11A2

Trần Trung Tân – Lớp S12A2

Lê Thị Tuyết Mai – Lớp L10A2

Nguyễn Phương Quỳnh – Lớp T12A1

Viên Mỹ Yến – Lớp H11C1

Huỳnh Thị Thảo Nguyên – Lớp L10C1

Nguyễn Thị Thùy Dung – Lớp L12C1

Nguyễn Ngọc Xuân Mai – Lớp H10C1

Nguyễn Kim Trân – Lớp T11C1

Phan Ngọc Đăng Tâm – Lớp V12A2

Bùi Trần Bảo Ngọc – Lớp V12A2

Đặng Phúc Minh Thư – Lớp H11A1

Phan Gia Hân – Lớp L10A1

Nguyễn Thị Hồng Duyên – Lớp L12A2

Đinh Ngọc Khánh – Lớp V12A3

Lê Thị Tuyết Mai – Lớp H10A2

Nguyễn Minh Huy – Lớp A11A1

Trần Duy Quang – Lớp V10A1

Nguyễn Thị Hồng Duyên – Lớp A12A3

Nguyễn Gia Thống – Lớp A12C1

Phan Tuyết Nhung – Lớp T10C1

Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên – Lớp V9C1

Đỗ Thế Nghĩa – Lớp T10A1

Lê Ngọc Anh – Lớp H11A2