13/03/2020

Vinh danh học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2019 – 2020

Chúc mừng những học sinh xuất sắc đầu tiên trong năm học 2019 – 2020.

Võ Minh Ngọc Điệp – Lớp A9A1

Nguyễn Khánh Vân – Lớp V9A1

Lương Tú Anh – Lớp V9A2

Vương Quế Trinh – Lớp H12A1

Nguyễn Nhật An – Lớp T9A3

Nguyễn An Thịnh – Lớp H11A1

Nguyễn Lê Nhã Anh – Lớp S12A1

Đỗ Huỳnh Minh Khánh – Lớp T9C1

Đỗ Phương Tâm – Lớp L11A1

Dư Kim Yến – Lớp T11A2

Trần Phạm Anh Thư – Lớp V12A1

Nguyễn Trần Mỹ Khánh – Lớp L12A2

Lưu Hoàng Cẩm Nhưng – Lớp T11A1

Lương Tú Anh – Lớp T9A2

Huỳnh Mỹ Tiên – Lớp T12A2

Dư Kim Yến – Lớp Lý 11A2

Nguyễn Thanh Mai – Lớp A9C1

Nguyễn Kim Trân – Lớp T12C2

Đồng Phạm Hoàng Lan – Lớp V12A3

Phạm Thị Lệ Chi – Lớp V12A2

Nguyễn Vân Nhi – Lớp V12A2

Đoàn Thanh Phát – Lớp L12A1