11/08/2018

Vinh danh học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2018 – 2019

Chúc mừng các bạn học sinh đã đạt thành tích xuất sắc nhất trong khóa 1 vừa qua nhé.

Trần Hữu Khánh – Lớp H11C1

Trần Hữu Khánh – Lớp T11C1

Phan Đức Tuấn – Lớp T9C1

Trần Hải Châu Duy Hòa – Lớp A11A1

Đỗ Hải Linh – Lớp V12A1

Trần Bảo Ngọc – Lớp V12A1

Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên – Lớp A9C1

Đinh Ngọc Khánh – Lớp V12A3

Nguyễn Thị Hồng Duyên – Lớp L12A2

Nguyễn Hoàng Phúc – Lớp H12A1

Từ Hỷ Di – Lớp L12A1

Mai Gia Như – Lớp A9A2

Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên – Lớp T11A1

Quách Bảo Hoa – Lớp V11A1

Nguyễn Minh Huy – Lớp H11A1

Trần Quỳnh Như – Lớp V11A1

Trương Ngọc Hân – Lớp T9A2

Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên – Lớp A11A2

Trần Trung Tân – Lớp S12A2

Nguyễn Trần Mỹ Khánh – Lớp L11A1

Vương Quế Trinh – Lớp H11A2

Trần Thụy Loan Nhi – Lớp A9A2

Võ Nhật Minh – Lớp T9A3

Võ Nhật Minh – Lớp V9A2

Bùi Công Thành – Lớp T12A1

Trương Gia Hân – Lớp V9C1

Nguyễn Lê Nhã Anh – Lớp T11A2

Nguyễn Hữu Linh Chi – Lớp A12P

17/08/2017
Công chúa nhỏ