28/09/2018

Vì sao ta không nên chia một số cho 0?

Trong thế giới toán học, rất nhiều kết quả lạ thường có thể xảy ra khi ta thay đổi nguyên tắc. Nhưng có một nguyên tắc mà hầu hết chúng ta được cảnh báo là không vi phạm: không chia cho 0. Làm sao mà một sự kết hợp đơn giản giữa một con số thông thường và một phép tính cơ bản lại có thể nảy sinh vấn đề?

Đoạn phim sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn những vấn đề có thể nảy sinh khi bạn chia cho 0.

Đoạn phim được thực hiện bởi Nick Hilditch
Nguồn: TED-Ed