15/05/2018

Vi khuẩn lam và nạn tuyệt chủng đầu tiên trên Trái Đất

Có một sinh vật đã làm thay đổi cả thế giới. Nó là nguyên nhân của cuộc đại tuyệt chủng đầu tiên trong lịch sử Trái Đất… và cũng đã mở đường cho những sự sống phức tạp hơn sau này. Bằng cách nào? Anusuya Willis sẽ cho bạn thấy cách vi khuẩn lam, một sinh vật đơn bào không có nhân hay bất kỳ bào quan nào, đã viết nên một chương then chốt trong câu chuyện sự sống trên Trái Đất. 

* Bạn có thể chỉnh phụ đề tiếng Anh hoặc tiếng Việt để hiểu hơn nội dung của đoạn phim nhé.

Nguồn: TED-Ed