25-03-2022 01:54

Về một nhà khoa học chống lại ngành công nghiệp hóa chất?

25-03-2022 01:54

Về một nhà khoa học chống lại ngành công nghiệp hóa chất?

Vào năm 1958, sau khi nhận một lá thư kể về cái chết của chim muông do thuốc trừ sâu DDT, Rachel Carson bắt đầu điều tra  về việc lạm dụng chất hóa học và tác hại của chúng lên thiên nhiên. Năm 1962, bà xuất bản những tìm hiểu của mình trong "Mùa xuân vắng lặng" và làm dấy lên ngay lập tức sự tán thưởng lẫn chỉ trích. Làm thế nào mà nhà sinh vật học kiêm nhà văn này lại gây ra tranh cãi nhiều như vậy. Hãy cùng Mark Lytle tìm hiểu về Rachel Carson.

Nguồn: TED-Ed