09/03/2020

Vắc-xin hoạt động như thế nào?

Hãy cùng xem cách thức vắc-xin kích hoạt phản ứng miễn dịch và dạy cho cơ thể chúng ta cách nhận biết những mầm bệnh.

Liều vắc-xin đầu tiên trên thế giới được Edward Jenner, một bác sĩ và nhà khoa học người Anh, tạo ra. Ông đã tiêm thành công 1 lượng nhỏ vi-rút đậu mùa vào cơ thể một cậu bé để bảo vệ cậu khỏi chính những con vi-rút đậu mùa chết người. Nhưng cơ chế có vẻ ngược này hoạt động như thế nào? Kelwalin Dhanasarnsombut đã mô tả chi tiết khoa học đằng sau vắc-xin.

Nguồn: Ted-ED