20/09/2015

Tim Doner: Vượt qua rào cản ngôn ngữ

Tim Doner là một thanh niên nói được hơn 20 thứ tiếng.

Anh đến với TEDxTEEN 2014 London để nói về việc vượt qua rào cản ngôn ngữ như thế nào. Có thể qua bài nói này của Tim Doner, bạn sẽ hiểu hơn về phương pháp học ngoại ngữ, và có thể tự mình tìm cải thiện và tìm thấy nguồn cảm hứng để học tốt hơn. Chúc các bạn học ngoại ngữ thật tốt 

Nguồn: TED

20/01/2016
Hoàng tử bé