20/12/2015

Thế giới vi khuẩn

microbe

Bạn được học về cơ chế hoạt động của các loại vi khuẩn cũng như các mô tả hình dạng của chúng? Tuy nhiên đã bao giờ bạn được trực tiếp nhìn thấy cách chúng hoạt động như thế nào chăng?

Đoạn phim ngắn dưới đây sẽ cho bạn thấy một thế giới các loài vi khuẩn vô cùng sinh động đang diễn ra trong thế giới của chúng ta mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 

Nguồn: Quartz

17/08/2017
Công chúa nhỏ