07-06-2015 09:41

Tại sao ngồi lâu lại có hại cho cơ thể bạn?

07-06-2015 09:41

Tại sao ngồi lâu lại có hại cho cơ thể bạn?

Ngồi một chút có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng hoặc nghỉ ngơi sau khi vận động mạnh. Nhưng nếu ngồi quá lâu thì sẽ thế nào?

dontsit

Bạn chỉ cần dành 5 phút để xem đoạn video này để biết "Tại sao ngồi lâu lại có hại cho cơ thể bạn?". Sau đó, bạn có thể đứng dậy và cho cơ thể vận động một chút nhé.

Nguồn: TED
Phụ đề: 10 sự thật thú vị