07/06/2015

Tại sao ngồi lâu lại có hại cho cơ thể bạn?

dontsit

Bạn chỉ cần dành 5 phút để xem đoạn video này để biết “Tại sao ngồi lâu lại có hại cho cơ thể bạn?”. Sau đó, bạn có thể đứng dậy và cho cơ thể vận động một chút nhé.

Nguồn: TED
Phụ đề: 10 sự thật thú vị