12-10-2019 12:18

Sự tiến hóa của sách

12-10-2019 12:18

Sự tiến hóa của sách

Liệu sách có phải là bất cứ vật gì lưu trữ và truyền đạt thông tin?

Điều gì làm nên sách? Sách có phải bất cứ vật gì lưu trữ và truyền đạt thông tin? Hay sách còn bao gồm là giấy, là gáy, là phông chữ, là mực in, là trọng lượng trên tay bạn, là mùi của trang giấy? Để trả lời những điều trên, Julie Dreyfuss quay về với khởi nguồn của cuốn sách, những điều chúng ta vốn biết và cho ta thấy bằng cách nào những thành phần trên có thể kết hợp tạo thành điều gì đó còn hơn tất cả những điều đó cộng lại.

Nội dung: Julie Dreyfuss
Dựng phim: Partrick Smith

Nguồn TED-ED