23/09/2020

Sự kiên trì

Bỏ lại công việc tư vấn đầy tham vọng, Angela Lee Duckworth tới dạy toán lớp bảy ở trường công New York. Cô nhanh chóng nhận ra rằng IQ không phải là thứ duy nhất phân cách những học sinh thành công với những học sinh phải vật lộn với việc học. Trong bài phát biểu, cô giải thích lý thuyết về “sự bền bỉ” như một dấu hiệu báo trước cho thành công.

Nguồn: Ted