23/09/2020

Sự hợp tác phi thường tạo nên Trạm Không gian Quốc tế

Trạm Không gian Quốc tế – International Space Station là công trình được xây dựng và duy trì hoạt động bởi sự hợp tác giữa 16 quốc gia khác nhau. Đây được xem là một trong những công trình hợp tác Quốc tế vĩ đại nhất của loài người.

Nguồn: TED
Chuyển ngữ bởi trang “10 sự thật thú vị”