17/08/2015

Sherry Turkle: Kết nối, nhưng một mình?

Khi ta kỳ vọng vào công nghệ ngày càng nhiều, liệu ta có dành ít kỳ vọng hơn cho người khác? Sherry Turkle nghiên cứu cách thức các thiết bị và những nhân thân trực tuyến đã định hình lại cách con người kết nối và giao thiệp với nhau. Và bà yêu cầu chúng ta hãy suy nghĩ thật sâu sắc về hình thức kết nối mà ta mong muốn.

23/09/2020
Sự kiên trì