29/04/2015

Rốt cuộc cần phải làm gì

Sư cụ trụ trì sai ba chú tiểu đến một khe suối dưới chân núi hái thuốc.

Chú tiểu thứ nhất khi đến khe suối liền bị những viên đá quý nằm dưới lòng suối hút mất hồn. Chú nghĩ bụng, có thể dùng những viên đá quý này tạc tượng Phật, nên vô cùng mừng rõ, nhặt rất nhiều mang về. Sư cụ trụ trì mỉm cười khen chú, đồng thời dặn chú tạm thời chưa kể cho ai nghe chuyện này.

monk

 

Chú tiểu thứ hai vừa đặt chân xuống dòng suối đó, cũng phát hiện những viên đá quý. Chú nghĩ bụng, đá quý có thể dùng tạc tượng bồ tát nên vô cùng phấn khích nhặt một bao tải đầy mang về. Sư cụ trụ trì cũng mỉm cười khen chú, đồng thời cũng dặn chú tạm thời chưa kể cho ai nghe chuyện này.

Chú tiểu thứ ba sau khi đến khe suối, thầm trách móc 2 chú tiểu kia: “Nhiều đá quý như này mà không nhặt về thì chẳng phải có mắt như mù sao? Nếu dùng những viên đá này làm chuỗi tràng hạt thì đẹp biết mấy.’

Vì không muốn giành “công lao” một mình, nên chú rủ 2 chú tiểu kia cùng đến gặp sư cụ.

Sư cụ nằm im trên giường, bởi vì ông đang mắc bệnh nặng. Sư cụ nói:
– Ta ốm đã ba ngày rồi, những viên đá quý các con mang về cho ta chẳng có tác dụng gì đối với ta. Bệnh tình của ta ngày càng nặng.

Lúc đó, ba chú tiểu mới ý thức được rằng, khi đứng trước những viên đá quý, họ đã quên mất mình phải làm gì.

—————————————————————-

Trong cuộc sống, không biết bao nhiêu người khi đứng trước những cám dỗ khác nhau của thế giới này đã quên mất mục tiêu ban đầu của mình, quên mất mình “rốt cuộc cần phải làm gì?”

(C.C.C.C. st – Gravel by Atilla Aydin)