01/07/2015

Những ngôn ngữ nào được nói nhiều nhất trên thế giới?

Bản đồ cho thấy có những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới ở nhiều vùng miền khác nhau.

maplanguage

Bản đồ xinh đẹp trên được thiết kế bởi Alberto Lucas Lopéz, giám đốc hình ảnh của tờ South China Morning Post. Sơ đồ này cho thấy những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và nơi chốn chúng được sử dụng bởi khoảng 6.3 tỷ cư dân địa cầu (số liệu nghiên cứu). 

Dựa trên hồ sơ đã được đối chiếu trên cơ sở dữ liệu của Ethnologue, bản đồ ngôn ngữ minh họa những con số của các ngôn ngữ được ghi nhận từ 1951.

“Có ít nhất 7102 ngôn ngữ sống được biết đến ngày nay. 23 trong số đó là tiếng mẹ đẻ của những cộng đồng có hơn 50 triệu dân. Như vậy, có khoảng 4.1 tỉ người đang sử dụng 23 ngôn ngữ này như tiếng mẹ đẻ.” – Lopez cho biết.

“Chúng tôi biểu diễn mỗi ngôn ngữ với đường viền đen và bao gồm cả số lượng người sử dụng (triệu người) ở mỗi nước. Màu sắc của các quốc gia cho thấy ngôn ngữ đã phát triển như thế nào trong các vùng khác nhau.” Lopez nói thêm.  

Các bạn có thể xem hình ảnh với kích thước lớn hơn tại đây.

Nguồn: I fucking love science