09/04/2015

Một ý tưởng độc đáo

Trong cuốn sách “Làm thế nào để có được ý tưởng”, Jack Foster kể câu chuyện về việc sử dụng những điều cơ bản để giải quyết vấn đề.

Một toà nhà văn phòng cũ chỉ có hai thang máy. Với sự gia tăng số lượng người sử dụng, hai thang máy này càng ngày càng quá tải. Hệ quả là mọi người đã phải mất rất nhiều thời gian chờ đợi thang máy.

waitingforlift

Có một số lựa chọn được đưa ra bởi đội ngũ quản lý, như xây thêm một cầu thang mới, thêm thang máy, nghỉ so le lần, vv… Nhưng tất cả đều không thực tế hoặc tốn kém.

Vì vậy người quản lý quyết định điều tra và nhìn nhận ra cốt lõi của vấn đề. Cô phát hiện ra là mọi người đều cảm thấy khó chịu bởi không có bất cứ điều gì để làm trong khi chờ đợi thang máy đến. Do đó, cô quyết định đưa gương vào trong toà nhà từ sàn đến trần. Kết quả? Mọi người hoàn toàn vui vẻ, họ vừa chờ thang máy vừa có thể kiểm tra lại vẻ bề ngoài trong lúc chờ đợi. Vấn đề đã được giải quyết.

Bài học rút ra: Đừng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề cho đến khi bạn biết rõ vấn đề đó là gì.

Sưu tầm

29/11/2014
Tôi là Bêtô