14-07-2015 01:46

Một năm thần kỳ của Einstein

14-07-2015 01:46

Một năm thần kỳ của Einstein

Chỉ trong một năm 1905, Einstein đã công bố 4 bản báo cáo với 4 chủ đề khác nhau.

Bước vào năm 1905, Albert Einstein bị các nhà khoa học xem là "kẻ thất bại" trong khoa học.

Vậy mà trong 12 tháng sau đó, ông lần lượt cho ra đời bốn luận văn ngoài sức tưởng tượng về những chủ đề khác nhau. Chúng là tiền đề thay đổi những hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Video của Larry Lagerstrom sẽ cho bạn biết chi tiết hơn về bốn bản báo cáo gây chấn động này của Einstein.