28/08/2020

Matt Cutts: Thử nghiệm điều mới trong 30 ngày

Liệu có điều gì mà bạn luôn khát khao, mong muốn thực hiện nhưng… chưa thể? Matt Cutts đề xuất rằng: Hãy thực hiện nó trong vòng 30 ngày. Bài nói ngắn gọn pha chút đùa vui này sẽ cho bạn một cách thức đơn giản nhưng thông minh về việc đặt ra và hoàn thành mục tiêu của mình.

Nguồn: TED