22/10/2020

Lũ lụt được hình thành như thế nào?

Không chỉ có mưa bão mới gây ra lũ lụt. Lụt lội còn diễn ra ở các khu đô thị dù trời mưa không lớn. Hãy cùng xem giải thích trong đoạn phim ngắn sau nhé:  

Nguồn: Facebook Đồ tái chế