18/03/2022

Làm thế nào một nhà khoa học ngăn chặn cuộc khủng hoảng y tế quốc gia?

Năm 1960, Frances Kelsey là một trong những nhân viên mới nhất của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Trước khi năm đó kết thúc, bà bắt đầu cuộc chiến giúp cứu hàng ngàn sinh mạng, dù không ai biết được vào thời điểm đó. Andrea Tone giải thích làm sao Kelsey có thể ngăn chặn một thảm kịch lớn về y tế công cộng bằng cách ưu tiên số liệu hơn là ý kiến và kiên trì phản đối trước những con đường tắt.

Nguồn: TED-Ed