06/05/2021

Khi nào có tri thức

Có một chàng trai trẻ đến gặp nhà triết học Socrates và nói: “Thưa Socrates vĩ đại, con tìm ngài để xin tri thức.”

Nhìn chàng trai trẻ nông cạn và rỗng tuếch, Socrates dẫn anh ta xuống biển, tới vùng nước sâu ngang thắt lưng, ông nói: “ Hãy nói lại cho ta biết cậu muốn gì!”

“Tri thức”, chàng trai mỉm cười trả lời.

Socrates chộp lấy vai của chàng trai và nhấn đầu anh ta xuống nước, giữ anh tư thế trong ba mươi giây. “Bây giờ cậu muốn gì?”

“Trí tuệ, thưa Socrates vĩ đại”, chàng trai trẻ lắp bắp.

Nhà triết học lại nhấn cậu xuống nước. Khi buông chàng trai ra, ông lại hỏi: “Cậu muốn gì nào?”

“Tri thức, trí tuệ và…”, cậu chỉ kịp thốt ra như vậy trước khi bị nhấn xuống nước lần nữa, lần này thậm chí còn lâu hơn.

“Cậu muốn gì nào?”, ông hỏi lại khi để chàng trai ngoi lên mặt nước. Chàng trai ho sặc sụa và thở gấp. Anh ta hét lên: “Không khí! Tôi cần không khí!”

Quay về bờ, ông nói: “Khi cậu muốn tri thức như lúc cậu chỉ muốn có không khí thì cậu sẽ nhận được tri thức.” 

Cách duy nhất bạn có thể đạt được một điều gì đó có ý nghĩa là khi bạn thật sự muốn nó.