25/04/2021

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 3, năm học 2020 – 2021

Chúc mừng các bạn học sinh đã góp mặt trên bảng vàng khóa 3 vừa qua. Chúc bạn giữ vững tinh thần học tập của mình.

Trình Lê Thiên Toàn – Lớp S12A3

Nguyễn Bảo Kha – Lớp V11A1

Hứa Đức Nghĩa và Hàng Phú – Lớp T10A1

Lâm Ngọc Chi – Lớp H11A2

Phạm Trọng Đức – Lớp A11A1

Tăng Gia Mẫn – Lớp T11A2

Tiết Kim Huyền – Lớp H10A1

Sơn Lê Ngọc Bảo – Lớp L11A1

Tất Lê Quốc Cường – Lớp A10A2

Dư Kim Yến – Lớp A12A1

Lâm Gia Tuyết – Lớp A9A3

Hà Gia Lâm – Lớp T9A1

Phạm Diệu Anh – Lớp V12A2

Lý Thuận Nguyên – Lớp V9A3

Liêu Thọ Phong – Lớp L12A1

Hà Thanh Tùng – Lớp L10A2

Lê Thái Ngân – Lớp A12A3

Tăng Bảo Châu – Lớp V11A1

Hà Thanh Tùng – Lớp H10A2

Trình Lê Thảo Nhi – Lớp T9A2

Võ Minh Ngọc Điệp – Lớp T10A2

Đỗ Huỳnh Minh Khánh, Phan Ngọc Thảo My – Lớp A10A1

Thái Đỗ Tú Anh – Lớp H12A1

Lương Mỹ Nhàn – Lớp L11A2

Huỳnh Nguyễn Tuyết Nhung – Lớp T12A3

Hồ Phan Đức Minh – Lớp A11A2

Lê Gia Linh – Lớp V9A1

Bùi Uyên Nhi – Lớp A12A2

Lý Khải Kỳ và Bành Bảo Hiền – Lớp T9A3

Chu Nguyễn Gia Hân – Lớp 10A1