28/08/2020

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 3, năm học 2019 – 2020

Tam Khôi vinh danh những học sinh đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa thứ 3 của năm học.

Ngô Lâm Quỳnh – Lớp A9C1

Quan Phối Linh – Lớp V12A1

Nguyễn Lê Minh Phương – Lớp T9A3

Lê Thị Phương Vi – Lớp H11A1

Huỳnh Thanh Nghi – Lớp L11A1

Liêu Thọ Phong – Lớp L11A2

Lê Thanh Thảo – Lớp H10A1

Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Lớp H12A1

Hồ Phan Đức Minh – Lớp A10A1

Bùi Đoàn Minh Nhật – Lớp T9A1

Nguyễn Trần Thanh Thảo – Lớp A9A2

Võ Minh Ngọc Điệp – Lớp A9A1

Nguyễn Trần Mỹ Khánh – Lớp L12A2

Trần Quốc Khải – Lớp T12A1

Hồ Phan Đức Minh – Lớp T10A2

Đoàn Thanh Phát – Lớp S12A1

Dư Kim Yến – Lớp T11A2

Phạm Trọng Đức – Lớp A10A2

Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm – Lớp T11A1

Vương Ngọc Nguyên – Lớp V10A3

Phạm Anh Hào – Lớp T9A2

Đỗ Ngọc Minh – Lớp V11A2

Trần Duy Quang – Lớp A11A1

Dư Mỹ Dung – Lớp T10A1

Đỗ Ngọc Anh – Lớp V9A1

Kỷ Cẩm Hùng – Lớp H10A2

Lê Phạm Phương Thảo – Lớp H11A2

Nguyễn Nhật Trường – Lớp T12A2

Huỳnh Cát Tường – Lớp H10C1

Trần Hưng Quốc Tuấn – Lớp T9C1

Phan Thùy Trang – Lớp V12A3

Phan Mỹ Tiên – Lớp H10C2

Mai Anh Joshua – Lớp H11C1

Trần Đăng Huy – Lớp A11A2

Trần Hà Duyên – Lớp H12C1

Huỳnh Thị Thảo Nguyên – Lớp L11C1

Bùi Ngọc Ánh – Lớp A10C1

Phan Thị Thùy Trang – Lớp T11C1

Nguyễn Mai Ngân – Lớp V9C1

Nguyễn Thị Hồng Diễm – Lớp T12C2

Đỗ Khánh Trâm – Lớp T10C1

Lê Minh Hằng – Lớp V12A2

Thái Quang Dự – Lớp L10A1

Phan Huỳnh Phương Anh – Lớp L12A1