10/02/2020

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 3, năm học 2018 – 2019

Chúc mừng các bạn học sinh đã đạt kết quả xuất sắc nhất khóa 3 vừa qua.

Lê Thảo Vy – Lớp A9A1

Dư Kim Yến – Lớp T10A1

Đỗ Đăng Khoa – Lớp T12A1

Cao Nhất Phương Thư – Lớp L10A2

Vương Chí Thạnh – Lớp S12A2

Đặng Ngọc Như Ý – Lớp T11A1

Trương Ngọc Hân – Lớp T9A2

Nguyễn Huỳnh Cẩm Nguyên – Lớp H10A1

Phan Thị Thùy Trang – Lớp L10C1

Đinh Ngọc Khánh – Lớp V12A3

Nguyễn Minh Huy – Lớp H11A1

Nguyễn Thị Hồng Duyên – Lớp L12A2

Nguyễn Thanh Mai – Lớp V12A2

Nguyễn Ngọc Thúy An – Lớp H10C1

Nguyễn Thị Thùy Dung – Lớp L12C1

Trần Hữu Khánh – Lớp H11C1

Thủy Lê Kim Ngân – Lớp T10C1

Nguyễn Thị Thùy Dung – Lớp T12C1

Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên – Lớp V9C1

Viên Mỹ Yến – Lớp T11C1

Trương Trần Phúc Lĩnh – Lớp T9A3

Phan Thanh Tân – Lớp L12A1

Trần Duy Quang – Lớp V10A1

Nguyễn Thị Hồng Duyên – Lớp A12A3

Trần Ngọc Bội – Lớp A11A1

Vũ Đức Trí – Lớp H12C1

Phan Tiến Dũng – Lớp A10C1

Từ trái sang phải: Phan Đức Tuấn, Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên, Phan Ngọc Bích Châu – Lớp T9C1

Nguyễn Phạm Phúc Tiên – Lớp A9C1

Nguyễn Trần Mỹ Khánh – Lớp L11A1

Dư Kim Yến – Lớp A10A1

Đỗ Đăng Song Minh – Lớp A12A1

Phan Huỳnh Phương Anh – Lớp T11A2

Tăng Bảo Châu – Lớp V9A1

Đặng Phúc Minh Thư – Lớp V11A1

Nguyễn Khánh Trường – Lớp A11A2

Lê Ngọc Thảo Vy – Lớp H12A1

Mai Nguyễn Khánh Duyên – Lớp A9A2

21/11/2017
Tôi đi học