27-10-2022 18:49

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2022 – 2023

27-10-2022 18:49

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2022 – 2023

Chúc mừng các em học sinh đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa 2 vừa qua.

Tam Khôi chúc mừng các em học sinh đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa 2 vừa qua.

Nguyễn Ngọc Kiều Duyên - Lớp T10A2
Đoàn Phạm Minh Triết - Lớp T12A2
Nguyễn Khải Vinh - Lớp H10A1
Đỗ Đức Thanh - Lớp A9A1
Võ Gia Huy - Lớp L11A1
Hà Thanh Tùng - Lớp V12A1
Nguyễn Bảo Kha - Lớp H12A2
Vũ Ngọc Phúc - Lớp T9A3
Nguyễn Ngọc Kiều Duyên - Lớp A10A2
Võ Gia Huy - Lớp A11A2
Nguyễn Duy Khang - Lớp L12A2
Từ trái qua phải: Lưu Thế Luân, Nguyễn Diệp Quỳnh Chi - Lớp T9A1
Trịnh Minh Thư - Lớp V10A1
Nguyễn Hoàng Như Mai - Lớp V10A1
Phan Huỳnh Minh Anh - Lớp T10A1
Phan Thanh Thảo - Lớp L12A1
Ngô Đăng Khoa - Lớp T11A2
Nguyễn Đình Chương - Lớp A11A1
Phạm Nguyễn Khánh Ngọc - Lớp A9A2
Quang Vĩnh Khang - Lớp L10A2
Châu Kha Bảo Như - Lớp A10A1
Lưu Tâm Di - Lớp T11A1
Hà Thanh Tùng - Lớp T12A1
Nhâm Gia Toàn - Lớp H11A2
Đàm Nhã Chi - Lớp V12A2
Lê Đoàn Khánh Linh - Lớp A12A2
Trần Tăng Quỳnh Quyên - Lớp V9A1