22/01/2021

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2020 – 2021

Chúc mừng các bạn học sinh đã góp mặt trên bảng vàng khóa 2 vừa qua. Chúc bạn giữ vững tinh thần học tập của mình.

Nguyễn Hoàng Phương Trang – Lớp V9A1

Diệp Ánh Nhi – Lớp T12A1

Phạm Minh Hoàng – Lớp L10A1

Cái Thị Ngọc Yến – Lớp L12A2

Trình Lê Thảo Nhi – Lớp T9A2

Liêu Thọ Phong – Lớp H12A1

Nguyễn Ngọc Quỳnh Phương – Lớp V12A2

Lê Trọng Đức – Lớp H10A1

Từ trái qua phải: Huỳnh Huế Thư – Phạm Hà Minh Hạnh – Lớp T12A2

Mạc Vĩnh Luân – Lớp H11A2

Lê Thị Tuyết Mai – Lớp H12A2

Viên Ngọc Hoàng Thư – Lớp V10A2

Lâm Gia Tuyết – Lớp A9A3

Lu Khải Ly – Lớp A12A1

Sơn Lê Ngọc Bảo – Lớp L11A1

Tất Lê Quốc Cường – Lớp A10A2

So Vinh Thy – Lớp T11A2

Trương Thị Duyên – Lớp T11A1

Huỳnh Nguyễn Tuyết Nhung – Lớp T12A3

 

Phạm Nguyễn Xuân Thủy – Lớp S12A3

Nguyễn Lê Quỳnh Như – Lớp A12A2

Dao Tú Doanh – Lớp T10A2

Phùng Ngọc Kim Châu – Lớp T9A3

Hồ Phan Đức Minh – Lớp A11A2

Liêu Thọ Phong – Lớp L12A1

Trương Ngọc Hân – Lớp H11A1

Bành Bảo Hiền – Lớp T9A3

Hà Thanh Tùng – Lớp H10A2

Hà Gia Lâm – Lớp T9A1

Lê Ngọc Thảo Nhi – Lớp A12A3

Hà Thanh Tùng – Lớp L10A2

Trần Quốc Toản – Lớp L11A2