22/08/2020

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2019 – 2020

Tam Khôi vinh danh học sinh xuất sắc nhất trong khóa 2 vừa qua.

Đồng Phạm Hoàng Lam – Lớp V12A3

Trần Ngọc Bội – Lớp V12A3

Nguyễn Vân Nhi – Lớp V12A2

Lý Bửu Thanh – Lớp L10A1

Ngô Lâm Quỳnh – Lớp A9C1

Trần Xuân Minh Thi – Lớp V9A1

Kỷ Cẩm Hùng – Lớp H10A2

Vương Quế Trinh – Lớp H12A1

Nguyễn Trần Thanh Thảo – Lớp A9A2

Võ Minh Ngọc Điệp – Lớp A9A1

Hồ Phan Đức Minh – Lớp A10A1

Trịnh Thới Thiên Trúc – Lớp V10A3

Phạm Quang Tiến – Lớp L11A2

Trần Phụng Anh – Lớp T12A1

Quan Phối Linh – Lớp V12A1

Trần Phạm Anh Thư – Lớp V12A1

Dương Vĩnh An – Lớp H12C1

Đỗ Thị Khánh Trâm – Lớp L11C1

Hồ Sỹ Tài – Lớp H11C1

Hà Tiểu My – Lớp L11A1

Nguyễn Thị Thanh Minh – Lớp S12A1

Nguyễn An Thịnh – Lớp H11A1

Dương Thiên Ân – Lớp H10C2

Đỗ Huỳnh Minh Khánh – Lớp T9C1

Dư Mỹ Dung – Lớp T10A1

Huỳnh Mỹ Tiên – Lớp T12A2

Từ trái qua phải: Ngô Mỹ Ngọc, Đỗ Thanh Hằng – Lớp T11A1

Phạm Trọng Đức – Lớp A10A2

Nguyễn Duy Tân – Lớp A12A2

Lê Thị Tuyết Mai – Lớp T11A2

Nguyễn Ngọc Nam – Lớp V9A2

Nguyễn Trần Thanh Thảo – Lớp V9A2

Lin Tuyết Nhi – Lớp A11A2

Nguyễn Nhật Huy – Lớp T10C2

Nguyễn Ngọc Xuân Mai – Lớp T11C1