04-09-2022 01:59

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2022 – 2023

04-09-2022 01:59

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2022 – 2023

Chúc mừng những học sinh đã đạt kết quả xuất sắc trong khóa học đầu tiên của năm học 2022 - 2023.

Ngô Lâm Quỳnh, Đoàn Phạm Minh Triết - lớp Toán 12A2
Lưu Thế Luân - lớp Toán 9A1
Trần Lương Anh Thư - lớp Toán 12A1
Ngô Đăng Khoa - lớp Toán 11A2
Lâm Gia Tuyết - lớp Toán 11A1
Trịnh Minh Phát - lớp Toán 9A2
Vũ Ngọc Phúc - lớp Toán 9A3
Đỗ Huỳnh Minh Khánh - lớp Lí 12A2
Mạc Chỉ Hân - lớp Lí 11A2
Hà Thanh Tùng - lớp Lý 12A1
Đào Như Ngọc - lớp Hóa 11A2
Lâm Gia Tuyết - lớp Hóa 11A1
Nguyễn Hồng Yến - lớp Hóa 12A2
Võ Huỳnh Thanh Phương - lớp Văn 12A2
Hoàng Vũ Long - lớp Văn 9A2
Trần Tăng Quỳnh Quyên - lớp Văn 9A1
Ngô Lâm Quỳnh - lớp Anh 12A3
Nguyễn Như Thùy - lớp Anh 11A1
Hà Thanh Tùng - lớp Anh 12A1
Đỗ Đức Thanh - lớp Anh 9A1
Nguyễn Đình Chương - lớp Anh 11A1
Lê Đoàn Khánh Linh - lớp Anh 12A2