27/10/2022

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2022 – 2023

Ngô Lâm Quỳnh, Đoàn Phạm Minh Triết – lớp Toán 12A2

Lưu Thế Luân – lớp Toán 9A1

Trần Lương Anh Thư – lớp Toán 12A1

Ngô Đăng Khoa – lớp Toán 11A2

Lâm Gia Tuyết – lớp Toán 11A1

Trịnh Minh Phát – lớp Toán 9A2

Vũ Ngọc Phúc – lớp Toán 9A3

Đỗ Huỳnh Minh Khánh – lớp Lí 12A2

Mạc Chỉ Hân – lớp Lí 11A2

Hà Thanh Tùng – lớp Lý 12A1

Đào Như Ngọc – lớp Hóa 11A2

Lâm Gia Tuyết – lớp Hóa 11A1

Nguyễn Hồng Yến – lớp Hóa 12A2

Võ Huỳnh Thanh Phương – lớp Văn 12A2

Hoàng Vũ Long – lớp Văn 9A2

Trần Tăng Quỳnh Quyên – lớp Văn 9A1

Ngô Lâm Quỳnh – lớp Anh 12A3

Nguyễn Như Thùy – lớp Anh 11A1

Hà Thanh Tùng – lớp Anh 12A1

Đỗ Đức Thanh – lớp Anh 9A1

Nguyễn Đình Chương – lớp Anh 11A1

Lê Đoàn Khánh Linh – lớp Anh 12A2

17/08/2017
Công chúa nhỏ