08/11/2020

Khen thưởng học sinh xuất sắc khóa 1, năm học 2020 – 2021

Chúc mừng các bạn học sinh xuất sắc nhất của khóa 1 vừa qua. Chúc các bạn luôn phát huy được kết quả này trong năm học nhé.

Tất Lê Quốc Cường – Lớp A10A2

Lim Mẫn Mẫn – Lớp V10A2

Từ trái sang phải: Xuân Thủy, Thúy An, Minh Hạnh – Lớp T12A2

Phạm Nguyễn Khánh Duy – L11A1

Phạm Trọng Đức – Lớp A11A1

Dư Kim Yến – Lớp A12A1

Nguyễn Xuân Nghiêm – Lớp H11A2

Liêu Thọ Mỹ Ngọc – Lớp T9A1

Hồ Phan Đức Minh – Lớp T11A2

Cái Thị Ngọc Yến – Lớp L12A2

Nguyễn An Thịnh – Lớp H12A1

Lê Gia Linh – Lớp V9A1

Nguyễn Thế Long – Lớp H12A2

Nguyễn Phương Nghi – Lớp A9A3

Phạm Nguyễn Xuân Thủy – Lớp L12A2

Đỗ Huỳnh Minh Khánh – Lớp A10A1

Từ trái qua phải: Hoàng Long, Đức Minh – Lớp A11A2

Nguyễn Ngọc Bảo Châu – Lớp T10A2

Phan Anh Thư – Lớp S12A3

Đỗ Ngọc Minh – Lớp V12A2

Lê Minh Hào – Lớp L10A2

Trần Túc Gia – Lớp V9A3

Dương Ngọc Đan Thanh – Lớp T10A1

Lê Thái Ngân – Lớp A12A3

Huỳnh Quốc Minh Tâm – Lớp T9A2

Huỳnh Hữu Thủy Tiên – Lớp T12A3

Dư Mỹ Dung – Lớp T11A1

Hà Thanh Tùng – Lớp H10A2

Trần Ngọc Thi An – Lớp V12A1

Nguyễn Minh Anh – Lớp V11A1

Bành Bảo Hiền – Lớp T9A3

Trương Ngọc Hân – Lớp H11A1

Lê Phạm Phương Thảo – Lớp T12A1