28/08/2020

Hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động như thế nào?

Hệ miễn dịch là một mạng lưới rộng lớn bao gồm tế bào, mô và cơ quan điều phối cơ chế phòng thủ của cơ thể bạn chống lại bất kỳ đe dọa nào đến sức khỏe. Không có nó, bạn sẽ bị phơi nhiễm trước hàng tỉ vi khuẩn, vi rút và các chất độc hại, những thứ có thể gây ra các nguy cơ từ nhỏ như vết cắt đến một cơn cảm cúm theo mùa chết người.

Vậy hệ thống ấy hoạt động thế nào? Emma Bryce đưa chúng ta vào trong cơ thể để tìm hiểu cách thức vận hành ấy.

Nguồn: TED-Ed

20/01/2016
Hoàng tử bé