18/08/2015

Hành trình 60 giây trong ý nghĩ

Tập hợp những lý thuyết về nghịch lý là tiền đề cho nhiều ngành khoa học khác nhau.

60second(1)