21/12/2018

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn không uống đủ nước?

Về cơ bản, nước ở khắp mọi nơi trong thế giới của chúng ta, và trung bình từ 55 – 60% cơ thể con người là nước. Vậy vai trò của nước trong cơ thể của chúng ta là gì, và chúng ta cần uống bao nhiêu nước để luôn khỏe mạnh? Mia Nacamulli miêu tả những lợi ích về sức khỏe từ việc uống nước.