02/07/2015

Chuyện ngụ ngôn về cây bút chì

Nhà sản xuất bút chì sắp xếp bút chì sang một bên trước khi cho chúng vào hộp.

“Có 5 điều ngươi cần biết” ông nói với cây bút chì, “trước khi ta gửi ngươi ra thế giới. Hãy luôn nhớ tới chúng…”

Nhà sản xuất bút chì sắp xếp bút chì sang một bên trước khi cho chúng vào hộp.

“Có 5 điều ngươi cần biết” ông nói với cây bút chì, “trước khi ta gửi ngươi ra thế giới. Hãy luôn nhớ tới chúng và không bao giờ quên là ngươi sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất mà ngươi có thể làm được”.

“Thứ Nhất: Ngươi sẽ có thể làm được nhiều điều tuyệt vời, nhưng chỉ khi Ngươi cho phép mình được nằm trong tay một ai đó”.

“Thứ Hai: Ngươi sẽ trải nghiệm những lần gọt mài đau đớn theo thời gian, nhưng ngươi sẽ cần nó để trở thành cây bút chì tốt hơn”.

“Thứ Ba: Ngươi sẽ có thể dùng để sửa chữa bất kỳ sai lầm nào do ngươi gây ra”.

“Thứ Tư: Phần quan trọng nhất của ngươi sẽ luôn luôn là những gì nằm bên trong”.

“Thứ Năm: Trên mỗi bề mặt ngươi đang sử dụng, ngươi cần phải để lại kí hiệu. Dù với bất cứ giá nào, ngươi cũng phải tiếp tục viết”.

Bút chì hiểu và đi vào hộp, khắc ghi trong tim những mục tiêu sống của mình.

sharpened pencil