13/06/2015

Chuyên đề 9: Khởi đầu năm học 2014 – 2015 thành công

Có vô số việc cần làm để chuẩn bị cho một năm học mới thật thành công.

Diễn giả chính của chương trình: Cô Tô Thị Hoàng Lan.
Diễn giả chính của chương trình: Cô Tô Thị Hoàng Lan.

Toàn cảnh chuyên đề.
Toàn cảnh chuyên đề.

Mạnh dạn phát biểu nào! :D
Mạnh dạn phát biểu nào! 😀

Cùng chia sẻ kinh nghiệm.
Cùng chia sẻ kinh nghiệm.

Xếp hộp???
Xếp hộp???

Xếp khung???
Xếp khung???

Cột chồng cột???
Cột chồng cột???

Ống to bỏ vào ống nhỏ???
Ống to bỏ vào ống nhỏ???

Hộp bé bỏ vô hộp lớn. Quá nhiều giải pháp cho một vấn đề.
Hộp bé bỏ vô hộp lớn. Quá nhiều giải pháp cho một vấn đề.

Gậy như ý?
Gậy như ý?

Mỗi nhóm mỗi vẻ.
Mỗi nhóm mỗi vẻ.

Chơi trong áp lực thời gian. Nhóm nào sẽ làm hiệu quả nhất?
Chơi trong áp lực thời gian. Nhóm nào sẽ làm hiệu quả nhất?

IMG_2513
Hồi hộp chờ kết quả!! >.<

Đập tay mừng thành công nào!
Đập tay mừng thành công nào!

Khách mời là học sinh chia sẻ kinh nghiệm học tập.
Khách mời là học sinh chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Chăm chú lắng nghe...
Chăm chú lắng nghe…

Ngạc nhiên chưa?
Ngạc nhiên chưa?

Khách mời 2 có biệt danh dễ thương lắm nha.
Khách mời 2 có biệt danh dễ thương lắm nha.

Chuẩn bị chơi trò chơi nè.
Chuẩn bị chơi trò chơi nè.

Khả năng của bạn vượt xa sự tưởng tượng của bạn.
Khả năng của bạn vượt xa sự tưởng tượng của bạn.

Xếp hình xếp hình.
Xếp hình xếp hình.

Xếp hình xếp hình.
Xếp hình xếp hình.

Lắp lắp ghép ghép... Thông điệp nào sẽ lộ diện khi bức tranh được hoàn thành?
Lắp lắp ghép ghép… Thông điệp nào sẽ lộ diện khi bức tranh được hoàn thành?

Ngâm cứu cẩn thận...
Ngâm cứu cẩn thận…

Mỗi nhóm một sản phẩm. Nhóm nào sẽ hoàn thành sớm nhất nhỉ?
Mỗi nhóm một sản phẩm. Nhóm nào sẽ hoàn thành sớm nhất nhỉ?