18/06/2015

Chuyên đề 10: Đại học không phải là học đại

Một buổi thảo luận sôi nổi với nhiều chia sẻ thú vị đến bất ngờ. 

Chào mừng các bạn đến với chuyên đề đặc biệt dành cho các tân sinh viên.
Chào mừng các bạn đến với chuyên đề đặc biệt dành cho các tân sinh viên.

 

Buổi chuyên đề chủ yếu xoay quanh những câu hỏi và câu trả lời.
Buổi chuyên đề chủ yếu xoay quanh những câu hỏi và câu trả lời.

 

Các thính giả chính là những người đưa ra câu trả lời thông qua các gợi ý của cô Hoàng Lan.
Các thính giả chính là những người đưa ra câu trả lời thông qua các gợi ý của cô Hoàng Lan.

IMG_3406 IMG_3414 IMG_3594 IMG_3431

Rất nhiều ý kiến được ghi lại....
Rất nhiều ý kiến được ghi lại….

 

Hoặc được dán lên cho mọi người cùng đọc.
Hoặc được dán lên cho mọi người cùng đọc.

 

Cùng tổng kết ý kiến nào...
Cùng tổng kết ý kiến nào…

 

Một trong số những mục đích học đại học của các thính giả.
Một trong số những mục đích học đại học của các thính giả.

 

Hoạt động thảo luận nhóm là không thể thiếu.
Hoạt động thảo luận nhóm là không thể thiếu.

IMG_3586-1

Các nhóm lần lượt thuyết trình ý kiến thảo luận của nhiều câu hỏi khác nhau.
Các nhóm lần lượt thuyết trình ý kiến thảo luận của nhiều câu hỏi khác nhau.

IMG_3563 IMG_3538

Tự ghi lại kế hoạch, mục tiêu cho bản thân nào.
Tự ghi lại kế hoạch, mục tiêu cho bản thân nào.

 

Tham quan các thông báo tuyển dụng: nhà tuyển dụng đòi hỏi bạn những gì?
Tham quan các thông báo tuyển dụng: nhà tuyển dụng đòi hỏi bạn những gì?

IMG_3526 IMG_3520

Chụp hình kỷ niểm với diễn giả vào cuối giờ nè.
Chụp hình kỷ niểm với diễn giả vào cuối giờ nè.