10/06/2018

Chương trình kỹ năng sống năm học 2017 – 2018

Năm học 2017 – 2018, lần đầu tiên học sinh Tam Khôi có thêm những giờ học kỹ năng sống lồng ghép trong chương trình học văn hóa.

Với chương trình kỹ năng sống hoàn toàn mới, các bạn học sinh được tiếp cận với nội dung đa dạng, phong phú như kỹ năng xây dựng các mối quan hệ, kỹ năng phát triển bản thân, kỹ năng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân,… Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình.

 

09/04/2019
Khởi hành
29/11/2014
Tôi là Bêtô